เครื่องชั่งวางพื้น 1.2 x 1.2 M. (Print)

เครื่องชั่งวางพื้น 1.2 x 1.2 M. (Print)

ขนาดแท่น 1.2 x 1.2 / 1.5 x 1.5 M.

พิกัด 1,500 , 3,000 kg.

วัสดุ เหล็กพ่นสี , สแตนเลส

หัวอ่าน ตัวเลข 6 หลัก ความสูง 1 นิ้ว, ฝาครอบสเตนเลส, กันน้ำ

มีหัวปริ้น

* ท่านจะได้รับใบเสนอราคาตอบกลับภายในวันทำการ (จันทร์ - เสาร์ ตั้งแต่เวลา 8.00 - 17.00 น.)