PDP SK01

PDP SK01

ประเภทวัตถุดิบ : น้ำตาล  แป้ง  ปูนซีเมนต์ 

ขนาดบรรจุตั้งแต่ 25 - 50 กก. , 50 - 100 กก.

ค่าอ่านละเอียด 10 กรัม

ค่าความแม่นยำ ± 50 - 100 กรัม

ความเร็วในการบรรจุ 360 - 420 ถุง/ชั่วโมง

ชั่งน้ำหนักด้วยโหลดเซลล์ มีระบบตรวจสอบน้ำหนักพร้อมชุดรีเจ็ก

* ท่านจะได้รับใบเสนอราคาตอบกลับภายในวันทำการ (จันทร์ - เสาร์ ตั้งแต่เวลา 8.00 - 17.00 น.)