SGP SK02

SGP SK02

ประเภทวัตถุดิบ : น้ำตาล  ข้าวสาร  ปุ๋ยเม็ด 

ขนาดบรรจุตั้งแต่ 250 - 2,000 กรัม

ความเร็วในการบรรจุ 300 - 1,200 ถุง/ชั่วโมง

มีให้เลือกตั้งแต่ 1 - 6 ถังชั่ง หรือตามความต้องการของลูกค้า

มีให้เลือกทั้งสแตนเลสและเหล็ก

* ท่านจะได้รับใบเสนอราคาตอบกลับภายในวันทำการ (จันทร์ - เสาร์ ตั้งแต่เวลา 8.00 - 17.00 น.)