โปรแกรมเครื่องชั่งรถบรรทุก SK v.9

โปรแกรมเครื่องชั่งรถบรรทุก

โปรแกรมเครื่องชั่งรถบรรทุก

โปรแกรมจัดการข้อมูลสำเร็จรูป สำหรับเครื่องชั่งรถบรรทุกสามารถ
บันทึกสินค้าที่ชั่ง ชื่อเจ้าของสินค้า ลำดับเข้า ทะเบียนรถ วัน/เวลา
น้ำหนักสุทธิ คิดราคาเป็นกิโลกรัมและเป็นตัน พิมพ์รายงานการชั่ง
เข้า ชั่งออก รหัสสินค้ารหัสลูกค้า แยกพิมพ์รายงานตามประเภทได้
ทุกประเภท ทำงานบน ระบบ Windows ออกแบบและสร้างบัตรชั่ง
ได้เอง สามารถดูรายงานบนจอ ภาพได้ก่อนพิมพ์


ดาวน์โหลดโปรแกรมเครื่องชั่งรถบรรทุก :

* ท่านจะได้รับใบเสนอราคาตอบกลับภายในวันทำการ (จันทร์ - เสาร์ ตั้งแต่เวลา 8.00 - 17.00 น.)