บริษัท เมคคานิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จำหน่ายและให้บริการ เครื่องชั่งรถบรรทุก และเครื่องบรรจุ

เครื่องชั่งรถบรรทุก

Truck Scale System and Signal Control
(ระบบชั่งน้ำหนักและควบคุมสัญญาณไฟ)

เครื่องชั่งรถบรรทุก

Detail / รายละเอียด

  1. Light Signal (Red,Green) / สัญญาณไฟ (แดง,เขียว)
  2. P-Camera / กล้องวงจรปิด
  3. Sensor / อุปกรณ์ตรวจจับ
  4. Control Panel / ตู้อุปกรณ์ควบคุม
  5. Port Switch / พอร์ตสวิทซ์
  6. Computer Set / ชุดคอมพิวเตอร์
  7. Indicator / หัวอ่าน
  8. Remote Display / จอแสดงผล
  9. Printer / เครื่องพิมพ์

เครื่องชั่งรถบรรทุกแบบแท่นลอย (Floating Platform Type)

ขนาดเครื่องชั่งรถบรรทุก
Dimension of Truck scale
พิกัดสูงสุด
Maximum Capacity
ค่าอ่านละเอียด
Readability
จำนวนโหลดเซลล์
Quantity of Loadcell
3 x 18 M. (ม.)
3 x 30 M. (ม.)
60 - 500 Tons (ตัน) 5 - 10 Kg. (กก.) 6 - 12 Pcs. (ตัว)
เครื่องชั่งรถบรรทุกแบบแท่นลอย
เครื่องชั่งรถบรรทุกแบบแท่นลอย
เครื่องชั่งรถบรรทุกแบบแท่นลอย
เครื่องชั่งรถบรรทุกแบบแท่นลอย

เครื่องชั่งรถบรรทุกแบบฝังบ่อ (Embeded Pits Type)

ขนาดเครื่องชั่งรถบรรทุก
Dimension of Truck scale
พิกัดสูงสุด
Maximum Capacity
ค่าอ่านละเอียด
Readability
จำนวนโหลดเซลล์
Quantity of Loadcell
3 x 8 M. (ม.)
3 x 9 M. (ม.)
40 - 60 Tons (ตัน) 5 Kg. (กก.) 4 - 6 Pcs. (ตัว)
เครื่องชั่งรถบรรทุกแบบฝังบ่อ
เครื่องชั่งรถบรรทุกแบบฝังบ่อ
เครื่องชั่งรถบรรทุกแบบฝังบ่อ
เครื่องชั่งรถบรรทุกแบบฝังบ่อ

เครื่องชั่งรถบรรทุกแบบพื้นเหล็ก (Steel Surface)

ขนาดเครื่องชั่งรถบรรทุก
Dimension of Truck scale
พิกัดสูงสุด
Maximum Capacity
ค่าอ่านละเอียด
Readability
จำนวนโหลดเซลล์
Quantity of Loadcell
3 x 6.5 M. (ม.)
3 x 7 M. (ม.)
30 - 50 Tons (ตัน) 2 - 5 Kg. (กก.) 4 Pcs. (ตัว)
เครื่องชั่งรถบรรทุกแบบพื้นเหล็ก
เครื่องชั่งรถบรรทุกแบบพื้นเหล็ก
เครื่องชั่งรถบรรทุกแบบพื้นเหล็ก
เครื่องชั่งรถบรรทุกแบบพื้นเหล็ก

เครื่องชั่งรถบรรทุกแบบพื้นคอนกรีต (Concrete Surface)

ขนาดเครื่องชั่งรถบรรทุก
Dimension of Truck scale
พิกัดสูงสุด
Maximum Capacity
ค่าอ่านละเอียด
Readability
จำนวนโหลดเซลล์
Quantity of Loadcell
2.80 x 6 M. (ม.) 20 Tons (ตัน) 2 - 5 Kg. (กก.) 4 Pcs. (ตัว)
เครื่องชั่งรถบรรทุกแบบพื้นคอนกรีต
เครื่องชั่งรถบรรทุกแบบพื้นคอนกรีต
เครื่องชั่งรถบรรทุกแบบพื้นคอนกรีต
เครื่องชั่งรถบรรทุกแบบพื้นคอนกรีต

เครื่องชั่งรถบรรทุกแบบแท่นโมบาย (Mobile Platform Type)

ขนาดเครื่องชั่งรถบรรทุก
Dimension of Truck scale
พิกัดสูงสุด
Maximum Capacity
ค่าอ่านละเอียด
Readability
จำนวนโหลดเซลล์
Quantity of Loadcell
2.40 x 4.50 M. (ม.) 10 Tons (ตัน) 2 - 5 Kg. (กก.) 4 Pcs. (ตัว)
เครื่องชั่งรถบรรทุกแบบแท่นโมบาย
เครื่องชั่งรถบรรทุกแบบแท่นโมบาย
เครื่องชั่งรถบรรทุกแบบแท่นโมบาย
เครื่องชั่งรถบรรทุกแบบแท่นโมบาย

จำหน่าย เครื่องชั่งรถบรรทุก ทุกแบบ ยินดีให้คำปรึกษา ทั้งแบบติดตั้งถาวรและแบบเคลื่อนย้าย ตรวจเช็คและซ่อมบำรุง มาตรฐานสูง

    บริษัท เมคคานิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ประกอบกิจการด้านการผลิต ออกแบบและจัดจำหน่าย พร้อมทั้งการติดตั้งและให้บริการ ในด้านเครื่องชั่งรถบรรทุกและเครื่องชั่งบรรจุ รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ

    บริษัทฯ มีนโยบายที่จะผลิตเครื่องชั่งและเครื่องบรรจุภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพและมีความทันสมัย ทนต่อสภาวะการใช้งานและเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า ให้บริการหลังการขายที่รวดเร็วและราคามิตรภาพ

ติดต่อเรา

บริษัท เมคคานิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
Mechanical Engineering Co.,Ltd

68/59 หมู่ 1 ตำบลเขาไม้แก้ว
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
โทรศัพท์ : 08-0626-6562
แฟกซ์ : 0-3364-1101
Email : gm@meengineer.co.th
Line : Meengineer
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0735558007030