Phone : 080-626-6562

E-mail : gm@meengineer.co.th

Line : Meengineer

โปรแกรมเครื่องชั่งรถบรรทุก

    โปรแกรมจัดการข้อมูลสำเร็จรูป สำหรับเครื่องชั่งรถบรรทุกสามารถ บันทึกสินค้าที่ชั่ง ชื่อเจ้าของสินค้า ลำดับเข้า ทะเบียนรถ วัน/เวลา น้ำหนักสุทธิ คิดราคาเป็นกิโลกรัมและเป็นตัน พิมพ์รายงานการชั่งเข้า ชั่งออก รหัสสินค้ารหัสลูกค้า แยกพิมพ์รายงานตามประเภทได้ทุกประเภท ทำงานบน ระบบ Windows ออกแบบและสร้างบัตรชั่งได้เอง สามารถดูรายงานบนจอ ภาพได้ก่อนพิมพ์


ดาวน์โหลดโปรแกรมเครื่องชั่งรถบรรทุก :