Phone : 080-626-6562

E-mail : gm@meengineer.co.th

Line : Meengineer

NP-3II

  • ความเร็วในการเย็บกระสอบ 6 - 7 กระสอบ/นาที
  • ความเร็วรอบมอเตอร์ 11,000 รอบ / นาที (rpm.)
  • กระสอบบรรจุน้ำหนักสูงสุด 100 kg.
  • ความยาวของตะเข็บ 8.5 mm.
  • ขนาดของเข็ม DNX1#25
  • มอเตอร์ขับ 90W, 50/60HZ
  • น้ำหนักตัวเครื่อง 6.4 kg. (รวมด้ายเย็บกระสอบ)
  • กำลังไฟฟ้า 220V

ขอใบเสนอราคา

* ท่านจะได้รับใบเสนอราคาตอบกลับภายในวันทำการ (จันทร์ - เสาร์ ตั้งแต่เวลา 8.00 - 17.00 น.)